Chính sách bảo mật này ("Chính sách") mô tả cách Acifin Vietnam và các công ty và chi nhánh có liên quan ("Công ty" hoặc "Acifin Vietnam") thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng tiêu dùng của Trang web này, acifinvietnam.com (trang " ").
THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn là:

Thông tin về bạn mà chúng tôi nhận được từ những người khác.

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác đã thu thập và chuyển thông tin của bạn cho chúng tôi với sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi có thể thêm thông tin này vào thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web này.

Thông tin được thu thập tự động.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn, chẳng hạn như:

Thông thường, thông tin mà chúng tôi thu thập tự động là dữ liệu thống kê và không thể được sử dụng để xác định bạn là một cá nhân. Nó giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn và điều chỉnh trải nghiệm với chúng tôi để đáp ứng sở thích và nhu cầu đặc biệt của bạn (cookie)

Chúng tôi có thể ghi thông tin bằng cách sử dụng "cookie." Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn bởi một trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web của mình) và cookie liên tục (ở trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên trang web của chúng tôi.

Khi bạn lần đầu tiên truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn liệu bạn có muốn chúng tôi sử dụng cookie hay không. Nếu bạn chọn không chấp nhận chúng, chúng tôi sẽ không sử dụng chúng cho chuyến thăm của bạn ngoại trừ việc ghi lại rằng bạn không đồng ý sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn chọn không sử dụng cookie hoặc bạn ngăn chặn việc sử dụng chúng thông qua cài đặt trình duyệt của mình, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi.

TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như sau:

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN BAO LÂU.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có quyền yêu cầu xóa vĩnh viễn thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống và cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến: [email protected]. Yêu cầu như vậy sẽ được đáp ứng trong vòng 30 ngày.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN
BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN.